Trang chủ Cẩm nang Dây kẽm buộc có mục đích như thế nào trong các công trình xây dựng

Dây kẽm buộc có mục đích như thế nào trong các công trình xây dựng

Dây kẽm buộc là gì ?

Dây kẽm buột được làm bằng thép nhẹ,với các tính chất như tính linh hoạt và mềm mại.

Dây kẽm buộc có các đường kính khác nhau từ 0.61 đến 1,22mm.

Dây kẽm buộc có mục đích như thế nào trong các công trình xây dựng

Mục đích của dây kẽm buộc.

Di trì thiết kế chính xác,định hướng của thanh thép.Ngăn chặn sự trật khớp của thanh thép khi đổ bê tông bằng máy rung và khi thi công đi qua chúng.

Giữ các thanh thép ỏ đúng vị trí.

Đảm bảo các phụ thứ như ghế, thanh đệm ở đúng vị trí...