Trang chủ Công trình đã thi công Thi công chống thấm nhà vệ sinh lầu 1 và sửa khu vực bếp nhà chú Sơn ở Gò Vấp

Thi công chống thấm nhà vệ sinh lầu 1 và sửa khu vực bếp nhà chú Sơn ở Gò Vấp

Hạng mục:
Chống thấm ốp gạch tường nền 2 nhà vệ sinh.
Sửa lại bếp.
THỜI GIAN THI CÔNG 6 NGÀY.

Thi công sửa nhà chú sơn

nhà vệ sinh lầu 1 sau khi hoàn thiệnđập phá khu vực bếpốp gạch khu vực bếp

khu vực bếp sau khi ốp gạch

ron lại tường sau khi ốp gạch


Cảm ơn cô chú đã chọn và tạo điều kiện cho xây dựng JET hoàn thành tốt công việc của mình.