Trang chủ Công trình đã thi công Thi công chống thấm sơn lại phòng khách nhà chị Hoa ở Thủ Đức

Thi công chống thấm sơn lại phòng khách nhà chị Hoa ở Thủ Đức

Jet thi công đục nền WC chống thấm nhà vệ sinh cán nền ốp gạch lại vá trần sơn lại phòng khách.

thi công đục gạch nền nhà vệ sinh cũ

Thi công đục gạch sàn nền nhà vệ sinh cũ ra

nhà vệ sinh sau khi đục nền

Vệ sinh sạch sàn nhà vệ sinh cũ và xử lý chống thấm sàn nhà vệ sinh

nền nhà vệ sinh đang ốp gạch

Thi công ốp gạch nền nhà vệ sinh

nền nhà vệ sinh sau khi hoàn thành

Nhà vệ sinhs au khi ốp gạch xong

thấm do nhà vệ sinh

Hộp gen nhà bị thấm

trét bột chỗ thấm

Xủi trét bột lại chỗ thấm

Xvết thấm sau khi xử lý

Sơn lại chỗ thấm

thi công sơn lại nhà

Thi công gỡ loa để sơn lại phòng khách

thi công sơn lại phòng khách

Thi công sơn lại phòng khách

Phòng khách trước khi sơn

Phòng khách sau khi trét bột

phòng khách sau khi sơn xong

Phòng khách sau khi sơn hoàn thành

Jet cảm ơn chị Hoa đã tin tưởng chọn Jet thi công sửa nhà mình!