Trang chủ Công trình đã thi công Thi công sửa căn Villa ở Khang Điền quận 9

Thi công sửa căn Villa ở Khang Điền quận 9

Jet nhận thi công hạng mục:
- Sơn bên trong nhà.
- Ốp gạch nền tường nhà vệ sinh.
- Đi lại điện nước.
- Chống thấm nhà vệ sinh.
- Đóng trần thạch cao.

Thi công ốp gạch tấng trệt

Thi công ốp gạch phòng khách

Phòng khách sau khi ốp gạch

Phòng khách sau khi ốp gạch

Tầng lửng trước thi công

Tầng lửng trước thi công

Tầng lửng sau thi công

Tầng lửng sau thi công

Phòng để xe trước thi công

Phòng để xe trước thi công

Phòng để xe sau thi công

Phòng để xe sau thi công

Nhà vệ sinh trước chống thấm

Nhà vệ sinh sau khi chống thấm

Nhà vệ sinh sau khi ốp gạch

Nhà vệ sinh sau khi ốp gạch

Thi công cán nền ốp gạch

Thi công cán nền ốp gạch

Thi công sơn bên trong nhà

Thi công sơn bên trong nhà

Ban công lầu 1 trước thi công

Ban công lầu 1 trước thi công

Ban công lầu 1 sau thi công

Ban công lầu 1 sau thi công

Phòng ngủ sau lầu 1 trước thi công

Phòng ngủ sau lầu 1 trước thi công

Phòng ngủ sau lầu 1 trước thi công

Phòng ngủ sau lầu 1 trước thi công

Phòng ngủ trước lầu 1 trước thi công

Phòng ngủ lớn lầu 1

Phòng ngủ lớn lầu 1 sau thi công

Phòng ngủ lớn lầu 1 sau thi công

Phòng thờ lầu 2

Phòng thờ lầu 2

Lầu 1 sau thi công

Lầu 1 sau thi công

Khu vực vệ sinh lầu 1

Khu vực vệ sinh lầu 1

 

Bài mới nhất